Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
Skip portlet Portlet Menu
 • HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC (29/08/2014)

        Thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế kết quả thi tuyển công chức, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 129 và Thông báo số 130 ngày 28/8/2014 về kết quả kỳ thi tuyển công chức. Việc tổ chức tuyển dụng; tuyển dụng, bổ nhiệm; bổ nhiệm thuận lợi thực hiện như sau:

           

   

 
 
 
 • (29/08/2014)

        Thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế kết quả thi tuyển công chức, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 129 và Thông báo số 130 ngày 28/8/2014 về kết quả kỳ thi tuyển công chức. Việc tổ chức tuyển dụng; tuyển dụng, bổ nhiệm; bổ nhiệm thuận lợi thực hiện như sau:

           

   

 • (28/08/2014)

         Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kế hoạch tuyển công chức năm 2013, Sở Nội vụ Thông báo kết quả thi tuyển đến thí sinh biết để hoàn tất hồ sơ đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo phân cấp quản lý công chức được Quy định tại Quyết định 18/2013/QĐ-UBND.

 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clip
Skip portlet Portlet Menu