Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
  • (18/12/2014)

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6832/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV và Thông tư số 17/2014/TT-BNV, Sở Nội vụ xin đăng tải 02 thông tư để các đơn vị triển khai thực hiện.

  • (17/12/2014)

        Thực hiện Công văn số 1245/VP-NC ngày 16/12/2014 về việc bổ sung chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2014, Sở Nội vụ xin thông báo bổ sung chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2014 như sau:

               - Bổ sung chuyên ngành Kế toán tại vị trí thi tuyển công chức năm 2014 của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

               - Bổ sung chuyên ngành quản trị kinh doanh tại vị trí thi tuyển công chức năm 2014 của thanh tra huyện U Minh. 

 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clip
Skip portlet Portlet Menu