Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
Skip portlet Portlet Menu
 • Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư năm 2017 (24/01/2017)

  Ngày 23 tháng 1 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có ban hành công văn số 123/SNV-CCVC về việc tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư năm 2017 . Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ xin đăng tải nôi dung thông báo tuyển dụng ( chi tiết xem tập tin đính kèm).

 • (24/01/2017)
 • (17/01/2017)
 • (26/07/2016)
 • (13/07/2016)
 • (13/07/2016)
 
 
 
 • (24/01/2017)

  Ngày 23 tháng 1 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có ban hành công văn số 123/SNV-CCVC về việc tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư năm 2017 . Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ xin đăng tải nôi dung thông báo tuyển dụng ( chi tiết xem tập tin đính kèm).

 • (17/01/2017)

          Ngày 11/01/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND ban kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017. Để bảo đảm thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo đúng quy định, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 05/TB-SNV ngày 16/01/2017, về việc thi tuyển công chức năm 2017. Sở Nội vụ xin đăng tải toàn bộ nội dung thông báo tuyển 144 chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng (có chi tiết ngành tuyển dụng kèm theo) để thí sinh đăng ký theo quy định (xem cụ thể thông báo và vị trí tuyển dụng chi tiêt tại tập tin đính kèm)

 •  (24/01/2017)
 •  (17/01/2017)
 •  (26/07/2016)
 •  (13/07/2016)
 •  (13/07/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (13/05/2016)
 •  (28/04/2016)
 •  (27/04/2016)
 •  (22/04/2016)
 •  (21/04/2016)
 •  (21/04/2016)
 •  (20/04/2016)
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clip
Skip portlet Portlet Menu