Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
Skip portlet Portlet Menu
 • Thông báo đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 (26/07/2016)

          Để đảm bảo việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ, ngày 19/7/2016 Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Thông báo số 15/TB-HĐKT ngày 19 tháng 7 năm 2016 về việc nộp bổ sung hồ sơ đăng ký tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016. Theo đó, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo trên thì lập hồ sơ đăng ký kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ khi đạt yêu cầu.

 
 
 
 • (26/07/2016)

          Để đảm bảo việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ, ngày 19/7/2016 Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Thông báo số 15/TB-HĐKT ngày 19 tháng 7 năm 2016 về việc nộp bổ sung hồ sơ đăng ký tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu năm 2016. Theo đó, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo trên thì lập hồ sơ đăng ký kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ khi đạt yêu cầu.

 • (13/07/2016)

             Để thuận lợi cho việc thực hiện xếp lương Sở Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016 của tỉnh Cà Mau (xem tập tin đính kèm)
   

   

 •  (26/07/2016)
 •  (13/07/2016)
 •  (13/07/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (13/05/2016)
 •  (28/04/2016)
 •  (27/04/2016)
 •  (22/04/2016)
 •  (21/04/2016)
 •  (21/04/2016)
 •  (20/04/2016)
 •  (20/04/2016)
 •  (18/04/2016)
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clip
Skip portlet Portlet Menu