Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
Skip portlet Portlet Menu
 • Bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 (16/02/2017)

  Ngày 14/02/2017 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn số 1060/UBND-NC bổ sung số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng công chức năm 2017. Để đảm bảo thực hiện kế hoạch tuyển dunng theo đúng quy định, Sở Nội vụ có thông báo số 09/TB-SNV về việc bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017. Sở Nội vụ xin đăng tải toàn bộ nội dung thông báo trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ ( Chi tiết xem tại tập tin đính kèm)

 • (16/02/2017)
 • (26/01/2017)
 • (24/01/2017)
 • (17/01/2017)
 • (26/07/2016)
 
 
 
 • (16/02/2017)

  Ngày 14/02/2017 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn số 1060/UBND-NC bổ sung số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng công chức năm 2017. Để đảm bảo thực hiện kế hoạch tuyển dunng theo đúng quy định, Sở Nội vụ có thông báo số 09/TB-SNV về việc bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017. Sở Nội vụ xin đăng tải toàn bộ nội dung thông báo trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ ( Chi tiết xem tại tập tin đính kèm)

 • (26/01/2017)

  Ngày 25 tháng 01 năm 2017 UBND tỉnh Cà Mau ra Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2017 nay trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xin đăng tải nội dung Quyết định 158/QĐ-UBND (chi tiết xem tập tin đính kèm).

 •  (16/02/2017)
 •  (26/01/2017)
 •  (24/01/2017)
 •  (17/01/2017)
 •  (26/07/2016)
 •  (13/07/2016)
 •  (13/07/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (23/06/2016)
 •  (13/05/2016)
 •  (28/04/2016)
 •  (27/04/2016)
 •  (22/04/2016)
 •  (21/04/2016)
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clip
Skip portlet Portlet Menu