Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tin mới nhất
Skip portlet Portlet Menu
 • Hướng dẫn báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 (14/01/2016)

           Thực hiện quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý công chức, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị căn cứ theo biểu mẫu đính kèm theo tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 25/02/2016

 • (14/01/2016)
 • (14/01/2016)
 • (08/01/2016)
 • (14/10/2015)
 • (07/10/2015)
 
 
 
 • (14/01/2016)

           Thực hiện quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý công chức, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị căn cứ theo biểu mẫu đính kèm theo tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 25/02/2016

 • (14/01/2016)

       Ngày 27/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, theo đó, Chủ tịch UBND giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo giao chỉ tiêu cho các đơn vị.

       Thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 14/01/2016, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 54/TB-SNV về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 thì tỉnh sẽ tiến hành đào tạo 149 chỉ tiêu sau đại học (08 nghiên cứu sinh, 126 cao học, 12 chuyên khoa cấp II và 21 chuyên khoa cấp I) và bồi dưỡng cho 12.342 chỉ tiêu.

 •  (14/01/2016)
 •  (14/01/2016)
 •  (08/01/2016)
 •  (14/10/2015)
 •  (07/10/2015)
 •  (02/10/2015)
 •  (21/09/2015)
 •  (06/08/2015)
 •  (05/08/2015)
 •  (15/07/2015)
 •  (30/06/2015)
 •  (05/05/2015)
 •  (04/05/2015)
 •  (20/04/2015)
 •  (19/03/2015)
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clip
Skip portlet Portlet Menu